รวมภาพกิจกรรม เสวนาเรื่อง “แพ้นมวัว โดย พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์” และ “รับมืออย่างไรกับโรคมือ เท้า ปากโดย พญ. ธันยวีร์ ถูธนกิจ”

 

 

 

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมดีๆที่เพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาทุกท่าน 
โครงการจุฬาคิดส์คลับร่วมกับฝ่ายผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

 

ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในวันแม่ อาทิเตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานี้เองณ ห้องมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ์

ได้แก่ เสวนาเรื่อง “แพ้นมวัว โดย พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์” และ

 “รับมืออย่างไรกับโรคมือ เท้า ปากโดย พญ. ธันยวีร์ ถูธนกิจ”