รวมภาพกิจกรรม 'เข้าใจลูกน้อย'

กิจกรรม 'เข้าใจลูกน้อย' วันที่ 6 เมษายน 2555 จุฬาคิดส์คลับจัดเสวนาเรื่อง 'เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจ' โดย นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ และ 'วัคซีนสำหรับเด็กขวบปีแรก' โดย นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ