รวมภาพกิจกรรม 'ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 21'

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 21 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-18 ต.ค. 2554