รวมภาพกิจกรรม 'ค่ายเบาหวานเด็กจุฬาฯ'

หน่วยต่อมไร้ท่อ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน "ค่ายเบาหวานเด็กจุฬาฯ: Chula DM Kids' Camp 2011' ขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึกสก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิเช่น ไขปัญหาคาใจ 'เบาหวาน...จัดการได้', ปลูกถ่ายตับอ่อน...ความฝันที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม, เบาหวานในมุมมองใหม่จากครอบครัวเบาหวาน เป็นต้น