Chula Kids' Community

ผู้เขียน หัวข้อ: ถึงเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อย  (อ่าน 5732 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 45
ถึงเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อย
« เมื่อ: ตุลาคม 11, 2009, 12:43:03 pm »
ถึงเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อย

        “เมื่อลูกโตจนถึงวัยเข้าโรงเรียนอนุบาลพ่อแม่ทั้งหลายก็เริ่มต้องทำการบ้านหนักมากขึ้นเพื่อหาโรงเรียนที่ดีและเหมาะสมให้กับลูก”

        ปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น อนุบาลที่เตรียมความพร้อมโดยให้เด็กเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็ก อนุบาลที่มีการจัดกิจกรรมโครงงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก อนุบาลที่เน้นเนื้อหาวิชาการ เน้นการเขียนอ่าน หรือโรงเรียนที่เน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  เมื่อเป็นเช่นนี้ การพิจารณาว่าโรงเรียนไหนที่น่าจะเหมาะกับลูกเรามากที่สุด จึงเป็นคำถามและสร้างความหนักใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มากก็น้อย    

        การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมนั้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถของเด็กเป็นศูนย์กลาง เพราะพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักเลือกโรงเรียนให้ลูกตามแฟชั่น  ที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียน ซึ่งหลายครั้งอาจไม่เหมาะสมกับเด็กหรือพื้นฐานของครอบครัว ทำให้ลูกน้อยไม่ได้รับการส่งเสริมทักษะต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นของการเข้าโรงเรียน ดังนั้นพ่อแม่ควรศึกษาหาข้อมูลและเข้าไปดูสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การจัดเรียนการสอน ตลอดจนการทำกิจกรรมในแต่ละวันของโรงเรียนต่างๆ ด้วยตนเอง แล้วนำมาเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับตัวเด็กเป็นสำคัญ     

        โรงเรียนที่ดีควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ตารางกิจวัตรประจำวัน จำนวนครูและผู้ช่วยครู จำนวนนักเรียนต่อห้อง สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องน้ำ การดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พ่อแม่สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากโรงเรียนหลายแห่งไปพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกน้อยได้  นอกจากนี้พ่อแม่ควรไปดูโรงเรียนในเวลาที่ต่างกันเพื่อจะได้สังเกตการทำกิจกรรมต่างๆ ตามช่วงเวลาของวันด้วย 

โรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไร      

        โรงเรียนที่ดีสำหรับลูกน้อยควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ทำให้เด็กนักเรียนมีแรงจูงใจและเกิดความใฝ่รู้จากตัวเด็กเอง ไม่ใช่การบังคับจากภายนอก ให้ความสำคัญกับกระบวนการคิด ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมของครูต่อนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีคือ ควรมีครู 2 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 25 คน และมีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสุขนิสัยในเรื่องการกิน การนอน การรักษาความสะอาด การขับถ่าย เป็นอย่างดี รวมทั้งควรมีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อด้วย นอกจากนี้พ่อแม่ควรพิจารณาเลือกโรงเรียนจากค่าเล่าเรียน ใช้หลักความพอเพียง การประมาณการถึงความเหมาะสม ระยะห่างระหว่างบ้านกับโรงเรียน ความสามารถและคุณวุฒิของครูปฐมวัย เทคนิควิธีการช่วยเหลือเด็กหรือการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก ซึ่งควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัวด้วย  อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ไม่ควรพิจารณาเลือกโรงเรียนจากหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น แต่ควรกลับมามองที่ตัวลูกน้อยด้วยว่าจะมีความสุขมากน้อยเพียงใดถ้าต้องเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นจริงๆ

การต์พิตชา

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
เด็กสมาธิสั้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 10:23:25 am »
เด็กสมาธิสั้น รักษาอย่างไรค่ะ

Chitsanu Pancharoen

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2729
Re: ถึงเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 09:02:46 pm »
แล้วแต่ความรุนแรงครับ ควรได้รับการวินิจฉัยจากหมอเด็กและรับคำแนะนำจากหมอโดยตรงจะดีกว่าครับ

หมอหนุ่ม

theressaou

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • แทงบอลออนไลน์
Re: ถึงเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 05:45:16 pm »
ข้อมูลดีมาก ๆ ครับ

Saharuth

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
Re: ถึงเวลาเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2016, 10:22:44 am »
การเลือกโรงเรียนที่ดีมีผลต่อเด็กมากเลยนะครับ เพราะสังคมก็จะดีตามไปด้วย ครับ